නිරක්තිය

2.57K viewsGeneral HealthMedical Health

නිරක්තිය

මට නිරක්තිය තියනවා .ලේ හැදෙන්න කන්න හොදම දේවල් මොනවාද?

Yeheli.lk Changed status to publish November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0

ඔබ ලබාගත යුත්තේ යකඩ බහුල ආහාර යි:

යකඩ බහුල අහාර වන්නේ,

– රතු මස්, ඌරු මස් සහ කුකුළු මස්
– මුහුදු ආහාර
-බෝංචි
– නිවිති වැනි තද කොළ පැහැති පලා වර්ග
– මුද්දරප්පලම් සහ ඇප්රිකට් වැනි වියළි පලතුරු
-යකඩ ශක්තිමත් කළ ධාන්ය වර්ග, පාන් සහ පැස්ටා
– කඩල

යකඩ අවශෝෂණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විටමින් C අඩංගු ආහාර තෝරන්න.
ඔබ යකඩ අධික ආහාර ගන්නා අවස්ථාවේදීම පැඟිරි යුෂ පානය කිරීමෙන් හෝ විටමින් C බහුල වෙනත් ආහාර ගැනීමෙන් ඔබේ සිරුරේ යකඩ අවශෝෂණය වැඩි කර ගත හැක. දොඩම් යුෂ වැනි පැඟිරි යුෂ වල ඇති විටමින් C, ආහාර යකඩ වඩා හොඳින් අවශෝෂණය කර ගැනීමට ඔබේ ශරීරයට උපකාර කරයි.

Yeheli.lk Changed status to publish November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0