පණු බෙහෙත්

2.71K viewsபொது ஆரோக்கியம்Medical Health Worm Treatment

පණු බෙහෙත්

පණු බෙහෙත් බීමට සිදුවන්නේ ඇයි?

Yeheli.lk Changed status to publish கார்த்திகை 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0

1 பதில்கள்

සාමාන්‍යයෙන් අපගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය තුළ විවිධ වර්ගයේ පණුවන් රාශියක් ස්වභාවිකව ජීවත් වෙයි. මේ පණුවන් අපගේ සෞඛ්‍යයට හානිකර තත්වයන් ඇතිකර හැකියි. එම නිසා මෙම පණුවන් විනාශ කර දැමීමට මාස හයකට වරක් පණු බෙහෙත් ගැනීම යෝග්‍ය වේ.

Yeheli.lk Changed status to publish கார்த்திகை 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0